schooljaar 2017-2018
| GO! Merelbeke | | afdeling Flora | | afdeling De Linde |


| K1A |
| K2A |
| K3A |

| 1A |
| 2A |
| 3A |
| 4A |
| 5A |
| 6A |

| algemeen |
| godsd. & zed. |
| lichamelijke opvoeding |

lichamelijke opvoeding


meester Kristof Van desteene

lichamelijke opvoeding - kleuterturnen

meester Dirk Van Wassenhovee