schooljaar 2015-2016
 
| GO! Merelbeke |
| afdeling De Linde |

 
| K1C |
| K1D |
| K1E |
| K2C |
| K3C |
| K2-3D |

| 1C |
| 1D |
| 2C |
| 2D |
| 3C |
| 3D |
| 4C |
| 5C |
| 6C |

| algemeen |
| godsd. & zed. |
| lichamelijke opvoeding |

| CLB |


Op deze site krijg je een verslag, meestal onder de vorm van een fotoreportage, van de bijzondere activiteiten en gebeurtenissen in de klassen of in de school gedurende het schooljaar.

NIEUW


K1C
Bakker / Jungle / Kapper
K1D Bakker
K1E Bakker / Jungle
K2C / K2-3D / K3C Zintuigen
6C Mannentjes met ijzerdraad, gaas en gips / Tableau vivant
 
Flora is een sportieve school in een groen jasje. Balsporten, kampen bouwen in ons bos, spelen op de klimtoren, ... Voor elk wat wils!