downloads

Sport op zaterdag

Judo

onder de deskundige leiding van trainer Raymond De Clercq,
zwarte gordel, 8ste dan
en sinds 1977 onze trainer

Dans

onder de deskundige leiding van
Sara Verween

Locatie

Alleen voor kinderen van onze scholen of leerlingen die het zesde leerjaar bij ons verlieten en verder gaan in een middenschool van Scholengroep Gent.

Indien er in de loop van het schooljaar data bijkomen of wegvallen, worden de betrokken leerlingen verwittigd